SPESIALFIRMA INNEN
GEOTEKNISK FELTUTSTYR

ÉN LEVERANDØR, ETT ANSVAR

  • Jordart og jordens tekniske kvalitet
  • Bergkvalitet og bergnivå
  • Prøvetaking i jord og berg
  • Grunnvannivå
  • Vannprøvetaking
  • Porevanntrykk
  • Miljøforurensninger.

,, NORGES GEOLOGI HAR GJORT OSS TIL SPESIALISTER PÅ SMARTE GEOTEKNISKE FELTUTRUSTNINGER!

Vår erfaring og naturlige behovsanalyse legges til grunn når vi utvikler nye produkter, samt ved videreutvikling av eksisterende utrustninger. Ved utvikling av nye produkter legger vi stor vekt på å forenkle prosessen for feltpersonalet ved å skape smarte, sikre og ergonomiske utrustninger.