Instrumenter

Vi har et bredt utvalg av måleinstrumenter for å utføre geotekniske undersøkelser med høy presisjon og kvalitet.

CPT-SYSTEM

CPT GEOTECH NOVA er et brukervennlig, robust og pålitelig CPTu-system. Trådløs overføring med full datakvalitet gir sanntidsvisning av måledata.

VINGEINSTRUMENT

Med Geotech sitt elektriske vingeinstrument får du eksakte målinger av udrenert og omrørt skjærfasthet.

PORETRYKKUTSTYR

Vi tilbyr flere ulike løsninger for måling av poretrykk og grunnvannivå, fra PVT-målere med innebygd datalogger og system for fjernavlesning og alarm, til enkle grunnvannsrør.