Instrumenter

Vi har et bredt utvalg av måleinstrumenter for å utføre geotekniske undersøkelser med høy presisjon og kvalitet.

CPT-SYSTEM

CPT GEOTECH NOVA er et brukervennlig, robust og pålitelig CPTu-system. Trådløs overføring med full datakvalitet gir sanntidsvisning av måledata.

VINGEINSTRUMENT

Elektrisk vingeinstrument, type Eurocode

PORETRYKKUTSTYR

Vi tilbyr flere ulike løsninger for måling av poretrykk og grunnvannivå, fra PVT-målere med innebygd datalogger og system for fjernavlesning og alarm, til enkle grunnvannsrør.