Vi utfører alle typer service
og reparasjoner

Hovedlokaler og verksted i Trondheim: Kvenildmyra 4, 7093 Tiller

Lager og verksted i Drammen: Øvre Eikervei 177, 3048 Drammen

Serviceinformasjon fra Geosafe

En service er så mye mer enn et enkelt olje-og filterskift. For å unngå driftstans er det viktig å tidlig kunne avdekke feil som potensielt kan oppstå frem i tid. Dagens maskiner innehar avansert teknologi, og bak hver borerigg ligger det lang tids forskning og utvikling som vi er oppdatert på.

Anbefalt serviceintervall er 1-2 ganger i året.

Profesjonelt serviceteam

Med flere års erfaring utfører vi service effektivt og grundig. Vi kjenner hver komponent på boreriggene og finner ofte løsningene tidlig. Å bistå et hundretalls borerigger i Norge har gitt oss det privilegum å lære hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Ingen vet mer om din Geotech borerigg enn vårt serviceteam (kanskje unntatt deg selv).

Kvalitetskontroll/Dokumentasjon

For å unngå feilaktige verdier på boringene er edt nødvendig med årlige kalibreringer av din geotekniske borerigg. Vi gjør kalibreringer av

  • Kraftgivere
  • Vanntrykksgivere
  • Dybdegivere
  • Rotasjonsgivere
  • Autooppretting av boretårn og oppdtering av software

Erfaring

Geosafe har jobbet innen grunnboring og med geotekniske borerigger-og utstyr i 30 år. Vi har vært med på utvikluingen av utstyr som i dag er standard innen norske sonderingsmetoder.

Kunnskap

Du kan være trygg på at uansett om det gjelder hydraulikk, elektronikk eller mekanikk får du et serviceteam med grundig og nødvendig ekspertise.

Tillitt

Våre kunder velger oss fordi de stoler på våre anbefalinger og vår spesialkompetanse innen grunnboring og Geotech sine grunnboringsrigger.