03.10.2023

Makadamgjennomfører

-For enkel hulltaking av makadam og asfalt

Ved installasjon av f.eks poretrykksmålere, miljørør, prøvetaking og ved CPTu m.m i områder der det er mye løs stein og grus, vil en makadamgjennomfører sørge for at borr/-prøvetakerhullet blir stabilt. Standard lengde er 1,5 meter. 

  • For enkel hulltagning av makadam eller asfalt
  • Presses ned med spiss og ytterrør, deretter trekkes innerstang med spiss opp
  • Makadammen kan også roteres ned ved stor motstand