03.10.2023

Verktøy for CPTu-sonderinger

Stort press på CPTu-sonden kan gjøre det vanskelig å demontere sonde fra senderdel etter bruk. Geosafe sin klemtang for CPTu gjør demonteringen enklere og mer skånsom- uten hakk eller deformasjoner på sonden.