CPTu

CPT GEOTECH NOVA er et brukervennlig, robust og pålitelig CPTu-system. Trådløs overføring med
full datakvalitet gir visning av måledata i sanntid.

Operatørens datamaskin med programvare danner sammen med grensesnittet et komplett system for
datainnsamling og sanntidsvisning. Programmet har funksjoner for å angi egenskapene til grensesnittet,
administrer sondene dine, administrer sondeminner, utføre sonder og presentere
måleresultatene.