Geotech NOVA system

CPT GEOTECH NOVA er et anvendelig, robust og pålitelig CPTu-system, utviklet i Gøteborg. Trådløs
overføring med full datakvalitet gir visning av måledata i realtid. Tilbehør finnes for måling av
skjærhastighet (SCPT) og elektrisk ledningsförmåga. Spesielle løsninger finnes for kvalitetssikring av
kalk/sement-peler.

CPTu

Seismisk CPT

Elektrisk konduktivitet