Elektrisk konduktivitet

Jordens elektriske egenskaper som konduktivitet/resistivitet gir viktig informasjon om styrken til marine avsatt leire. Det naturlig avsatte saltet stabiliserer jorda og gir høyere elektrisk ledningsevne (lav resistivitet). Kvikkleire oppstår på steder hvor saltet er vasket ut, med synkende ledningsevne som resultat. Konduktivitetsmålinger kan også brukes til å spore forurensning fra oljer og lignende.

Konduktivitetsadapteren er montert rett bak sonden. Den har fire ringer montert i en Wenner-konfigurasjon for høy målenøyaktighet. Geotech sin konduktivitetsadapter er ikke beregnet for bruk i friksjonsmaterialer, og må ikke roteres mens den er i kontakt med den omkringliggende jorden.