Poretrykksmålere og grunnvannstandsutstyr

Porevannstrykk og grunnvannstand er viktige faktorer når det gjelder vurdering av jordegenskaper og overvåking av påvirkning fra for eksempel tunnel- og gravearbeid. Geotech tilbyr flere ulike løsninger for måling av porevannstrykk og grunnvannsnivå, fra PVT-målere med innebygd datalogger og systemer for fjernavlesning og alarmer til enkle grunnvannsrør.

Geotechs PVT-målere er utstyrt med keramiske lasertrimmede trykksensorer med god langtidsstabilitet. PVT-målerne kan leveres med innebygget datalogger og kan om ønskelig kobles til utstyr for fjernavlesning og alarmer.

PVT-måler med minne

Bruksanvisning:

Informasjon:

Geotechs PVT-måler med innebygd datalogger gir en svært diskré installasjon. Bare to tråder er synlige på bakkeoverflaten. Koble til leseinstrumentet med to krokodilleklemmer for å programmere loggingsintervaller og laste ned måledatafilen.
PVT-målerne brukes med standard 1” ugalvaniserte grunnvannsrør. Det er viktig at du trykker måleren ned i bakken med jevn hastighet. Bruk gjerne ditt leseinstrument for å sikre at det ikke oppstår kritisk overtrykk under installasjonen.
Det innebygde batteriet gir flere års problemfri drift.

PVT-måler uten minne

Bruksanvisning:

Informasjon:

Koble til din PDA for raske avlesninger – ingen trykkutjevningstid kreves. Eller koble den til Geotech PVT Gateway for fjernlesing og alarmering.

PVT-målerne brukes med standard 1” ugalvaniserte grunnvannsrør. Det er viktig at du trykker måleren ned i bakken med jevn hastighet. Bruk gjerne ditt leseinstrument for å sikre at det ikke oppstår kritisk overtrykk under installasjonen.

Fjernavlesning Gateway

Bruksanvisning:

Informasjon:

Geotechs PVT Gateway tilbyr fjernavlesning og alarmering fra opptil åtte PVT-målere. Enheten kommuniserer via mobiltelefonnettverket og internett. Logg inn på serveren for å programmere tid mellom målinger, kommunikasjonsintervall og øvre og nedre alarmnivå. Last ned samtidig loggfilene for de respektive PVT-målerne. Måleseriene vises i oversiktlige diagrammer og kan enkelt tas med hjem for videre bearbeiding, for eksempel i MS Excel.

PVT Gateway har et innebygd loggbarometer. Den er ekstremt energieffektiv og har et betydelig oppladbart litiumbatteri for lang driftstid mellom besøkene. Solcelleladere er tilgjengelig som ekstrautstyr for nesten ubegrenset uavhengig drift.